Teksty źródłowe - symulacje strategiczne

Gorąco prosimy uczestników realizowanych u nas warsztatów i gier biznesowych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie materiałów w ramach warsztatu Coachingowe Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że niniejsza lista zawiera pozyje wychodzące poza podstawową wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły opracowaywanych przez Kursantów symulacji.
 • Wzmacnianie Postaw Menedżerskich w Nowoczesnej Firmie, Tadeusz Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Cernowska
 • Podręcznik kierowcy samochodowego
 • Ewidencja i rozliczenia kosztów inwestycyjnych
 • Materiałoznawstwo - encyklopedia
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elektryczne aparaty wykonawcze
 • Obrabiarki do metali cz.II zeszyt 1
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemysle
 • Chemia dla kl.II technikum i Liceum Zawodowego
 • Normalnotorowe wagony PKP
 • Mechanika techniczna t IV
 • Przekładanie stożkowe i hipoidealne
 • Pneumatyczne przetworniki automatyki
 • Elementy ekonomiki przemysłu
 • Środki dyscyplinujące pracownika
 • Technologia elementów optycznych
 • Niezawodność łączników energoelektrycznych
 • Lubię majsterkować.
 • Mechanika ogólna
 • Wytwarzanie energii cieplnej.Wiadomości podstawowe
 • Pomiary temperatury
 • Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych.Prot.nr 79-zamiany
 • Elektryczność statyczna.Poznanie,pomiar,zapobieganie,eliminacje
 • Ochrona pracy w reformowanej gospodarce
 • Grafika mikrokomputerowa
 • Programy użytkowe Nortona
 • Mikrokomputery 16-bitowe Rodzina NTE I8086
 • Elementy rachunkowości zarządczej
 • Angielsko-polski. Leksykon RACHUNKOWOŚCI
 • Jednominutowy menedżer.
 • MS-DOS 6.0
 • Podręczny słownik polsko-niemiecki Wyd. XIV. 1018 str., 20 cm.
 • Praktyka funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm
 • Prawo o ruchu drogowym z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawami z 06.03.92. Stan prawny 31.05.92 156 str., 20 cm
 • Wielki słownik niemiecko-polski T.II z suplementem L-Z Wyd.XII 1086 str., 24 cm
 • Technologia - blacharstwo Podręcznik dla uczniów ZSZ Wyd.IX 323 str., 20 str.
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 425 str., 21 cm
 • Układy elektroniczne cz.I Układy analogowe liniowe Wyd.II 445 str., 23 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Maszynoznawstwo dla ZSZ Wyd.VI 284 str., 23 cm
 • Zrób to sam 383 str., 21 cm
 • Leksykon ochrony środowiska ze słownika i polsko-angielsko-niemiecki 150 str., 24 cm
 • Język C++ Wyd.II 700 str., 24 cm
 • Aparaty i urządzenia elektryczne 8 Podręcznik dla technikum Wyd 5 379s 24cm
 • Geografia turystyczna świata cz.2 Wyd.II 402 str., 24 cm
 • Matematyka cz.II 360 str,24 cm
 • Ekonomika i organizacja firmy handlowej cz.2 Wyd.II 168 str,24 cm
 • Nic dwa razy 399 str,24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.II
 • Zarządzania w przedsiębiorstwie-zasady 199 str. 24 cm
 • Mały rocznik statyczny 1997 532 str, 20 cm
 • Technologia podstawowych syntez organicznych t2
 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej 762 str, 24 cm
 • Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe 358 str, 24 cm
 • Komentarz do kodeksu cywilnego Księga trzecia Zobowiązania t.1 579s 24cm
 • Nowe repetytorium z języka rosyjskiego 310s 24cm
 • Rachunkowość finansowa 623s 23cm
 • Analiza wody i ścieków Pracownia chemiczna 270s 24cm
 • Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego 448 str, 24 cm
 • Office 2000 Resource Kit 770s 23cm
 • Metody statystyczne 300s 23cm
 • Ćwiczenia labolatoryjne z wytrzymałości materiałów 224 str, 24 cm
 • Praktyka i algorytmy strowania wyd 1 302s 24cm

  13.09.2015. 00:12