Subwencje na warsztaty zamknięte

Klienci z wybranych przedsiębiorstw przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Mazowiecki Fundusz Pomocowy” na dwa Kursy Dla Menedżerów środki otrzymały następujące przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Handlowców w przedsiębiorstwie Ultrahut
 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej szansą dla rozwoju spółki.
 • implementacja w przedsiębiorstwie BIURO PLUS modelu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.
 • innowacyjna koncepcja mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • nowoczesny system Obsługi Biznesu (ISOB)
 • nowoczesny dodatek paszowy zapobiegający salmonellozie u zwierząt hodowlanych (PKWiU 72.11.11.0).
 • sporządzenie technologii i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym
 • sporządzenie i uruchomienie metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • opracowanie i implementacja znaczących ulepszeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych
 • opracowanie modernizacyjnej receptury i uruchomienie do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię
 • sporządzenie receptury i technologii produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP
 • platforma Usług multimedialnych dla klientów ZUS (PUE)
 • rozbudowa i rozwój infrastruktury sieciowo-serwerowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jako centrum naukowo-badawczego
 • proces do obsługi faktur elektronicznych dla przedsiębiorstw
 • procedura wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • stworzenie portalu społecznościowego o tematyce sportów ekstremalnych umożliwiającego m.in. elektroniczną rejestrację uczestników zawodów.
 • wdrożenie nowoczesnego modelu odczytywania i identyfikacji kodów zdigitalizowanych i kreskowych za pomocą głosu
 • implementacja innowacyjnych procedury zabezpieczania i przetwarzania rejestrów w Polcom Data Center w celu świadczenia nowych zintegrowanych usług zabezpieczania danych-Disaster Recovery
 • wdrożenie planu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie Slican sp. z o.o.
 • wdrożenie procesy zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego dopasowania go do modelów IT partnerów biznesowych.
 • implementacja immunologicznego optymalizatora procesów przemysłowych SILO II
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki ofert pracy w ramach grupy portali branżowych działających na rynku pracy
 • wypracowanie cyfrowego serwisu edukacyjnego służącego do wspomagania nauki pamięciowej
 • wypracowanie zdalnego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi

  28.09.2015. 00:07