Środki Unijne na szkolenia dla firm

Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Zachodniopomorski Program Infrastrukturalny” na dwa Szkolenia Z Technik Sprzedaży subwencję otrzymały poniższe projekty:
 • Szkolenia dla Operatorów Maszyn w spółce Astrastal
 • Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • Metody wytwarzania włókien i nanowłókien celulozowych zawierających nanoczastki srebra (Methods of manufacturing cellulose fibers and nanofibers containing silver nanoparticles).
 • innowacyjny system B2B kluczem do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Archicom Asset Management Sp. z o.o. a jej partnerami.
 • innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki
 • opracowanie technologii utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym
 • opracowanie i implementacja nowoczesnych wzorów użytkowych z tworzyw sztucznych
 • opracowanie i implementacja nowych produktów z tektury falistej o podwyższonej hydro-rezystancji.
 • sporządzenie i produkcyjne implementacja specjalistycznego szkła dla upraw szklarniowych.
 • opracowanie nowych modułowych procedury kucia materiałów wysokotopliwych
 • opracowanie receptury i procedury produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • koncepcja do samodzielnego tworzenia stron www oraz serwisów społecznościowych
 • wypracowanie przedsiębiorstwa do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w celu dalszego intensyfikacji Spółki
 • stworzenie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie
 • rozszczerzenie oferty produktowej firmy FARMER sp. zo.o.
 • modely i metody interaktywnego dostępu do e-usług, żądanych przez usługobiorcę za pomocą języka naturalnego
 • wdrożenie platformy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wytworzenie produktów cyfrowych- masowych gier mobilnych MMO.
 • wdrożenie modernizacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce Eldom
 • uruchomienie modernizacyjnego poratlu mobilnego e- Medic
 • uruchomienie systemu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA i podmiotami współpracującymi.
 • uruchomienie do produkcji modernizacyjnego stopnia sprężającego
 • wdrożenie e-usług zdalnego zarządzania infrastrukturą IT poprzez budowę modernizacyjnej platformy technicznej i organizacyjnej
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki ofert pracy w ramach grupy portali branżowych działających na rynku pracy
 • zbudowanie cyfrowego serwisu do samodzielnego planowania domu, mieszkania, biura i ogrodu
 • zbudowanie mobilnego serwisu publicystyczno-informacyjnego Radio WNet

  29.12.2016. 00:04