O grantach europejskich na kursy z zarządzania

Potwierdzamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Śląski Fundusz Strukturalny” na Szkolenia Z Zarządzania Ludźmi dotację uzskały opisane poniżej projekty:
 • Projekt Szkolenia Programistów w przedsiębiorstwie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "sporządzenie i wdrożenie inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem"
 • zaawansowana koncepcja mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • nowoczesny projekt Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
 • innowacyjny SERWIS 6-KLASISTY jako pomoc dydaktyczna oraz wsparcie w przygotowaniach do egzaminu.
 • opracowanie wdrożenia planu ekspansji eksportu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED
 • sporządzenie i uruchomienie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • opracowanie i wdrożenie procedury wytwarzania nowych nowoczesnych leków generycznych.
 • sporządzenie i uruchomienie rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • sporządzenie koncepcji innowacyjnej procedury recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i metodyki produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • koncepcja Biznesu i Nauki umożliwiająca zautomatyzowane wyszukiwanie i kojarzenie ze sobą podmiotów biznesu i nauki.
 • przygotowanie harmonogramu importu dla Firmy Xylab Mobile na rynki Ameryki Północnej i Południowej
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych
 • model monitoringu pojazdów firm transportowych Net Line
 • model wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • stworzenie LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO TERMOELEMENTY METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH PRZY UŻYCIU nowoczesnego procesU KOMPUTEROWEGO
 • wdrożenie innowacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce TMP
 • uruchomienie nowoczesnego serwisu zdalnego do transmisji uroczystości LIVE
 • wdrożenie procesu informatycznego (B2B), usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z odbiorcami, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • wdrożenie do produkcji stentu wieńcowego pokrytego lekiem i stentu do bifurkacji pokrytego lekiem.
 • zbudowanie inteligentnej platformy do optymalizacji e-nabycieów dla klientów indywidualnych
 • zbudowanie elektronicznego projektu do zarządzania finansami oraz rozliczania planów współfinansowanych z EFS
 • zbudowanie mobilnego serwisu narzędziowego zbierania i organizowania zapytań ofertowych osób indywidualnych i firm “ E-OFERTA.COM.PL
 • zbudowanie cyfrowego serwisu umożliwiającego graficzne prezentowanie na mapie przebytych tras poprzez wgrywanie danych z urządzeń GPS

  20.05.2016. 00:08