Narzędzia - symulacyjne ćwiczenia decyzyjne

Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą wypracowane na przedstawionym tutaj materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy absolwentów naszych treningów i gier strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie przedstawionych tu źródeł w uzupełnieniu do treningu Symulacje .
Pragniemy dodać przy tym, iż niniejsza lista zawiera pozyje wychodzące poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Rozwój Umiejętności Biznesowych w Konkurencyjnej Firmie, Grzegorz Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Łucja Balzak
 • Praktyka struktury administracji państwowej
 • Turbogeneratory /Prot. nr 74-zamiany 806s 24cm
 • Zasady międzynarodowe układy jednostki miar
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Teoria informacji
 • Labolatorium maszyn elektrycznych zeszyt 1
 • Części maszyn cz.2
 • Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie
 • Gospodarowanie materiałami w działalności remontowej
 • Leksykon dla ekonomistów Informatyka
 • Podręcznik spawalnictwa
 • Styczniki energoelektryczne
 • Urządzenia elektroenergetyczne
 • Matematyka cz.4 EIT.
 • Mała encyklopedia medycyny tom I A-O
 • Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa t 2
 • ABC reformy gospodarczej dla mistrzów
 • Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni
 • Wzory ,wykresy, tablice wytrzymałościowe.
 • Igłą malowane
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym /Protokół nr 78/
 • Remonty i konserwacje maszyn oraz urządzeń technicznych
 • Wszystko o warzywach
 • Przewodnik po mikroinformatyce
 • Polskie prawo karne zarys systemowego ujęcia.
 • Turbogeneratoy eksploatacja i diagnostyka
 • Dictiohary of Business English
 • Słownik slangu potocznej angielszczyzny
 • ChiWriter 4.0. 177str.23cm.
 • Historia filozofii, tom II. Filozofia nowożytna do roku 1830.Wyd.13
 • Praktyka sprężystości Fizyka teoretyczna Wyd.III 227 str., 24 cm
 • Maszynoznawstwo Wyd XVI 470s,23cm
 • Interdyscyplinarne Podstawy ochrony środowiska przyrodniczego 240 str., 24 cm
 • Rozwiązywania testów egzaminacyjnych z fizyki z lat 85-93. Kurs z fizyki dla kandydatów na Akademię Medyczną 491 str., 24 cm
 • Mikrosoft Projekt krok po kroku dla Windows + dyskietka 262 str., 24 cm
 • Słownik pierwiastków chemicznych 238 str., 21 cm
 • Symulacje negojacyjne – podstawy teoretyczne
 • Page Maker 5 do Windows edycja polska T2 301 str., 23 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.III 384 str., 23 cm
 • Ekonomiczne determinaty ustaleń cen na giełdzie 151 str., 23 cm
 • Jak być menedżerem 139 str. 20 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.II
 • Windows 95 - system operacyjny przyszłości 350 str,24 cm
 • Słownik tematyczny francusko-polski 383 str,20 cm
 • Matematyka t4 EIT Podręczniki akademic. wyd 8
 • ObjectVision 127 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki Wyd.VI 358 str, 24 cm
 • Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe icyfrowo-analogowe 467 str, 24 cm
 • Fundamenty modelowania i sterowania rozmy-tego. 386 str, 24 cm
 • Gwiazdy i planety
 • Public relations w praktyce 185 str, 20 cm
 • Encyklopedia zdrowia t.II 1129 str, 20 cm
 • Dwa wieki polskiej golgoty czyli samotniwśród łotrów 359s 24cm
 • Historia powszechna XVIII 743 str, 24 cm
 • Podstawy konstrukcji maszyn t.3 Wyd.III 716 str,24 cm
 • Encyklopedia politologii t.1 Praktyka polityki 316s 24cm
 • Elementy, urządzenia i układy automatyki 387 str, 24 cm
 • Internet 223 str, 24 cm
 • Elementarz obsługi komputera na rok 20 2002 317 str, 24 cm
 • Elektrotechnika ogólna w zadaniach D-198
 • Skuteczne przywództwo

  14.04.2016. 00:06