Narzędzia - gry decyzyjne

Gorąco prosimy słuchaczy realizowanych u nas szkoleń i symulacji szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie wymienionych poniżej lektur w uzupełnieniu do treningu Zarządcze Symulacje Szkoleniowe.
Nadmieniamy przy tym, iż poniższa lista zawiera materiały wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie scenariusza projektowanych przez Państwa gier.
 • Wzmacnianie Kompetencji Zespołowych w Międzynarodowej Organizacji, Norbert Stefanowicz
 • Szkolenia Techniczne, Łucja Dudeń
 • Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych.
 • Elektrochemia
 • Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
 • Symulacje motywacyjne – podstawy praktyczne
 • Automatyczne Przetwarzanie Danych system 360
 • Termodynamika
 • Miernictwo elektryczne i elektroniczne
 • Chemia dla klasy L.O.
 • Informatyka w planowaniu technicznym,przewozów kolejowych
 • Wentylatory
 • Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie
 • Badania maszyn elektrycznych w przemyśle
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • Fizyczne i fizykochemiczne metody analizy.
 • Organizacja baz danych.
 • Uwaga prąd elektryczny
 • Zasady wyposażenia pracowników w ochrony osobiste.
 • Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach
 • Kodeks karny. Komentarz t.II
 • Zmiana zawodu
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych
 • Wprowadzenie do języka C.
 • Encyklopedia.Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Languae
 • IBM PCiPC DOS
 • Technika łączeniowa obwodów elektroenergetycznych
 • Marketing. Droga do sukcesu
 • Sekrety Windows 3.1. Tom III
 • Windows 3.1.Nowa jakość. 259str.,23cm.
 • Parki narodowe świata. Wyd.1 260 str., 31 cm
 • Krystalizacja metali i stopów 315 str., 24 cm
 • Wnioskowanie statystyczne Wyd I 166s,24cm
 • Windows Optymalizacja 274 str., 23 cm
 • Technologia - blacharstwo Podręcznik dla uczniów ZSZ Wyd.IX 323 str., 20 str.
 • Psychologia wychowawcza cz.I Wyd.VI 371 str., 24 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471s 23cm
 • Gry biznesowe – podstawy teoretyczne
 • Tablice matematyczne,fizyczne,chemiczne i astronomiczne 191 str., 21 cm
 • Zadania z matematyki wyższej cz.1 Wyd.II 272 str., 20 cm
 • Rachunkowość Wyd I 410s 24cm
 • Jak gospodarować finansami Ekonomiczne Elementy biznesu 377s 20cm
 • Język C++ Wprowadzenie do programu dla studentów dla początkujących 175 str.,23 cm
 • BHP w praktyce - Przewodnik Wyd.II 480 str,24 cm
 • Zarys powszechnej historii państwa i prawa Wyd.VI 399 str,21 cm
 • Państwo współczesne Wyd.II 130 str,20 cm
 • Wstrzykowa analiza przepływowa dla praktyków 326 str,24 cm
 • Reduktory szumów fonii w sprzęcie Audio-Video 143 str, 24 cm
 • Miernictwo elektryczne i elektroniczne 288 str. 24 cm
 • Analiza ekonomiczna projektu oczyszczalni ścieków komunalnych 100 str, 25 cm
 • Socjologia koncepcje i ich zastosowanie
 • Psychologia rozumienia zjawisk społecznych wyd 1
 • Fundamenty teorii obwodów T.3 Wyd.III 636 str, 24 cm
 • Ekonomia menedżerska 870 str, 24 cm
 • Chemia od A do Z - repetytorium 186 str, 21 cm
 • Badania marketingowe - metody i techniki 500 str, 21 cm
 • Elektrownie wyd.4 poprawione 633s 24cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 13
 • Finanse publiczne - Teoria i zastosowanie 291 str, 24 cm
 • Geografia turystyczna świata cz.II 439 str, 24 cm
 • Komputerowo zintegrowane zarządzanie T.I 543 str, 24 cm
 • Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu 263 str. 24 cm

  29.07.2016. 00:58