Najbardziej Polecane Szkolenia HR

Wartość przedsiębiorstwa to nie jedynie aktywa i prestiż, ale również pracownicy. Nierzadko to od nich zależy znaczenie firmy na rynku, bez względu na sektor działania. Dlatego nie będzie żadnym zaskoczeniem, że zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa regularnie inwestują w rozwój swoich ludzi. Od jakiegoś czasu można zaobserwować w branży szkoleniowej niezwykły wzrost koniunktury. Nie zahamował tego nawet miniony problem światowej gospodarki.

Od początków wolnego rynku w Polsce niezwykłym wzięciem cieszą się szkolenia – czytamy z treści materiału Treningi HR. Wiadomo, że kadra kierownicza o dużej wiedzy to filar biznesowego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa często organizują kursy z nadzorowania nad projektami, z asertywności, motywacji albo z budowania zaangażowania.

Szkolenia takie dzielą się na otwarte a także zamknięte. Te ostatnie organizowane są na polecenie konkretnych przedsiębiorstw. Szkolą się w nich wyłącznie menedżerowie tych firm. Kursy otwarte, według nazwy, przeznaczone są dla osób interesujących się daną tematyką. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że uczestnicy szkoleń otwartych muszą najczęściej uiścić opłatę za nie własnym sumptem. Rzecz jasna, lokata kapitału we własne kompetencje to dobrze wydane pieniądze.

Prowadzeniem szkoleń biznesowych parają się najczęściej doświadczeni trenerzy. Większość z nich posiada duże doświadczenie w wybranym zagadnieniu, np. w zarządzaniu, w motywacji, sposobach skutecznej integracji zespołu itd. Wykładowcy muszą mieć nie wyłącznie rozległą i kompleksową wiedzę, ale ponadto odpowiednie wrodzone umiejętności. Przecież chodzi o to, żeby posiadaną wiedzę w stosowny sposób przekazać uczącym się. Mile widziana jest na dodatek wiedza z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sprawność prowadzenia pokazów i podtrzymywania więzi na płaszczyźnie nauczyciel uczeń.

Metodyka szkoleń biznesowych jest zazwyczaj podobna. Stosuje się prezentacje multimedialne, praca indywidualna, zadania w grupach i egzaminy przed wydaniem certyfikatu. Niejednokrotnie zaplanowane są jeszcze dodatkowe porady po zakończeniu szkolenia. Im bogatszy temat, tym bardziej przeciągające się warsztaty, zaprojektowane nawet na cztery dni.

Rynek kursów biznesowych rośnie intensywnie i jest prawie pewne, że ta dobra passa nie zostanie zahamowana w perspektywie kilku najbliższych lat. Bardzo cenione są ponadto eventy integracyjne połączone z kursami. Ich dużą zaletą jest nie tylko sposobność szkolenia, ale ponadto konsolidacja grupy zatrudnionych.

01.10.2014. 14:50