Materiały - symulacyjne ćwiczenia menedżerskie

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą zaprojektowane na następującym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeczytanie wymienionych poniżej materiałów na szkolenie Gry Szkoleniowe.
Przypominamy przy tym, że dobrana przez naszych trenerów lista zawiera opracowania wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza tworzonych przez Naszych Uczestników gier.
 • Kształcenie Zachowań Przywódczych w Międzynarodowej Firmie, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Karina Elwik
 • Elementy techniki wytwarzania w przemyśle maszynowym
 • Elementarz chemii organicznej
 • Poradnik inż.elektryka
 • Gry finansowe – podstawy teoretyczne
 • Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniem szkolnym
 • Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych
 • Operatorzy Zarys psychologi pracy
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Rola i pozycja spolecznej inspekcji pracy
 • Obróbka cieplna stopów żelaza.Przewodnik inż.
 • Elektrony i dziury w półprzewodnikach.
 • Kształcenie i zatrudnianie młodych pracowników przemysłu
 • Automatyka w pytaniach i odpowiedziach
 • Odpowiedzialność PSK za przewóz przesyłek
 • Przewodnik dla mechaników
 • Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski
 • Szkoda i odszkodowanie
 • Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej
 • Transport ręczny
 • Poznaj swój komputer
 • Mechanika ogólna
 • Elementy i podzespoły elektroniczne.Leksykon warsztatowy
 • Materiały budowlane w budownictwie indywidualnym
 • Organizacja systemu informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie
 • Rozmówki bułgarskie
 • Mikrokomputery COMMADORE 64
 • Quattro. Pro. Przewodnik użytkownika
 • Fox Pro 2.0 w przykładach
 • Kodeks handlowy Stan prawny 1.05.92
 • Pzegląd programowania w języku Pascal. Biblioteczka metodyczna.Komputer w szkol1 dyskietka demonstracyjna. 62str.,23cm.
 • Zjawiska termiczne w elementach i układach półprzewodnikowych. Układy i systemy elektroniczne. 259str.,23cm.
 • Energetyka a ochrona środowiska 448str,20cm
 • Słownik esperancko-polski 544 str., 21 cm
 • Prądnica i regulator w moim samochodzie 150 str., 20 cm
 • Rozpylanie cieczy w urządzeniach energetycznych 314 str., 24 cm
 • Funkcjonowanie organów samorządu załogi w świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego 99 str., 20 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • Gry logistyczne – podstawy teoretyczne
 • Maszynoznawstwo dla ZSZ Wyd.VI 284 str., 23 cm
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wyd I 225s 20cm
 • Word Perfect 352 str., 24 cm
 • Sieci komputerowe dla opornych 319 23cm
 • OS/2 dla opornych 334 str. 24 cm
 • Napęd i sterowanie pneumatyczne Wyd.2 337 str,24 cm
 • Matematyka cz.IV Wyd.IX 431 str,24 cm
 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych,gospodarczych i rejestrowych 556 str,24 cm
 • Nowoczesne przyrządy półprzewodnikowe w energoelekronice wyd 1
 • Anteny telewizyjne i radiowe Wyd.III 174 str, 24 cm
 • Marketingowe strategie cen 304 str, 20 cm
 • Pzegląd geografii ekonomicznej 421 str, 24 cm
 • Historia Polski 1914-1997 wyd6
 • Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami 163 str. 20 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.II 261 str, 24 cm
 • Wytrzymałość materiałów t1 539s 24cm
 • Elementy prawa dla ekonomistów 292 str, 24 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.II 328 str, 24 cm
 • Wielka encyklopedia Polski Ś-Z 317s 24cm
 • Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 551s 24cm
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej 215 str, 24 cm
 • Algebraiczne aspekty kryptografii 256s 24cm
 • Badania operacyjne. wyd 3 zm. 276s 24cm
 • Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych

  05.10.2016. 00:06