Lista dofinansowań na treningi dla firm

Klienci z wybranych podmiotów zgłosili wnioski o dotacje i współpracując z naszymi konsultantami przesłali wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Opolski Fundusz Pomocowy” na weekendowe Szkolenia Kierownicze grant dostały opisane poniżej projekty:
 • Szkolenie Grafików Komputerowych w przedsiębiorstwie Zakłady Transportowe Kielce
 • Cykl Szkoleniowy z budowania biznesu potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • Synteza i zastosowanie fluorokarbofunkcyjnych związków krzemoorganicznych
 • "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki"
 • nowoczesny model kompleksowego leczenia deformacji kręgosłupa.
 • innowacyjny cyfrowy proces do monitorowania treści i przeszukiwania zasobów cyfrowych
 • opracowanie innowacyjnych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • sporządzenie i implementacja nowoczesnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • sporządzenie i wdrożenie technologii wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • sporządzenie i wdrożenie przemysłowych zastosowań innowacyjnych procedury laserowych
 • opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • sporządzenie standardów wymiany rejestrów w celu zintegrowania niezależnych procesów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • handlowymi
 • platforma reklamowa dla mobilnych serwisów zdalnych
 • unowocześnienie systemu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B o moduł integracji z systemami dostawców
 • program do transakcyjnego przetwarzania informacji zdarzeń użytkowników końcowych systemów informatycznych.
 • program ZARZĄDZANIA LIKWIDACJĄ EMISJI CO2 ZE ZWAŁOWISK ODPADÓW POWĘGLOWYCH
 • wdrożenie procesu wymiany informacji do zarządzania barwą
 • wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w firmie Kamsoft.
 • implementacja koncepcji dynamizacji importu w spółce Laserstar Sp. z o.o sp. k.
 • uruchomienie systemu B2B drogą do przyrostu efektywności współpracy Britenet Sp. z o.o. z kluczowymi partnerami biznesowymi
 • wdrożenie do produkcji inteligentnej aktywnej protezy podudzia PKWiU 32.50.22.0
 • uruchomienie energooszczędnej metodyki wypału płytek ceramicznych PKWiU 23.31.10.0
 • stworzenie elektronicznego centrum pozyskiwania informacji prawnych
 • zbudowanie mobilnego serwisu do narzędziowego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • wypracowanie zdalnego serwisu MyWeddSpace, na którym będzie świadczona e-usługa wsparcia organizacji ślubów i wesel

  29.10.2016. 00:03