Lista dofinansowań na treningi biznesowe

Kursanci z niektórych korporacji zgłosili wnioski o dotacje i w porozumieniu z nami dostarczyli wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy. Potwierdzamy iż w ramach funduszu europejskiego „Wielkopolski Fundusz Infrastrukturalny” na dwudniowe Szkolenia Z Planowania Finansowego subwencję nabywają wymienione tutaj projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Komórki Logistyki w spółce Kronberg
 • Cykl Szkoleniowy z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych impulsem innowacji.
 • "Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę SKYWARE s.c."
 • nowoczesny system Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
 • nowoczesny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki
 • opracowanie procedury wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy
 • sporządzenie i implementacja procedury chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • opracowanie i implementacja metodyki skalowania i poprawy wydajności baz rejestrów.
 • opracowanie i wdrożenie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • sporządzenie i wdrozenie modelu kształtowania parametrów złacza laserowego z zastosowaniem dynamiki długosci ogniska wiazki Kody PKWiU: 72.19 i 25.6 według PKWiU 200
 • sporządzenie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji projektów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • koncepcja dystrybucyjna dla małych witryn internetowych
 • platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą zasobów (PLI CBD)
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie modernizacyjnej technologii i oferowanie nowych usług
 • system informatyczny - Asystent procesu Online- synonimem współpracy biznesowej przedsiębiorstw w
 • opracowanie harmonogramu ekspansji importu platformy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń mobilnych
 • stworzenie systemowego portalu rankingowo - społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem cyfrowych gier sportowych.
 • stworzenie serwisu interaktywnych głosowych wiadomości dla zdigitalizowanych urządzeń przenośnych
 • implementacja innowacyjnych e-usług poprzez wypracowanie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych.
 • uruchomienie planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie MIROX
 • implementacja procesu zarządzania procesami marketingowymi
 • wypracowanie nowoczesnego portalu płatności masowych ExpertPoint.pl
 • stworzenie elektronicznego portalu do rezerwacji biletów lotniczych, wzbogaconego o modernizacyjne kryteria wyszukiwania
 • wypracowanie internetowego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.
 • zbudowanie cyfrowego serwisu udostępniającego aplikację do wizualnego zarządzania zespołem

  04.12.2016. 00:03