Informacja – zadania końcowe – do Szkoły Trenerów

Informacja – weryfikacja – Szkoła Dla Trenerów Niniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Trenerów Biznesu:
Zadaniem kandydata w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a następnie zorganizowanie dla niej kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Dodatkowym etapem egzaminu może być Test Potrzeb Rozwojowych: Kwestionariusz Potrzeb Rozwojowych - HRmapa.pl.
SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:
 • zarządzanie przepływem informacji
 • Motywacja pracowników
 • zarządzanie procesami, czasem, zasobami
 • Zarządzanie przez cele
  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:
 • STOWARZYSZENIE "MISERICORDIA" W ZABRZU
 • SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY "WIELKOPOLSKA"
 • POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH EURO - PARTNER
 • MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY "ZAMET" PRZEMKÓW
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - SPORTOWE STASZIC - KUTNO
 • STOWARZYSZENIE MANKO
 • "STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH SPOŁECZNY SAMODZIELNY OŚRODEK
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO GMINNE W OSTRÓDZIE Z SIEDZIBĄ W SAMBOROWIE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ OŚRODEK"
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DELFIN"
 • FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS"
 • "PRZEZ NAUKĘ I SPORT DO SUKCESU" STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KRAKOWIE
 • PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
 • FUNDACJA "KRZYŻ DZIECKA"

  31.05.2016. 00:03