Dofinansowanie na kursy z zarządzania

Klienci z wybranych korporacji zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców dostarczyli adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy. Zawiadamiamy że w ramach funduszu unijnego „Łódzki Fundusz Regionalny” na weekendowe Kursy Interpersonalne dotację nabywają opisane poniżej projekty:
 • Szkolenie Grafików Komputerowych w firmie Wieńczycki Production
 • Cykl Szkoleniowy z zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą ekspansji miasta Kościana"
 • nowoczesna technologia palowania drogą do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki
 • innowacyjny system redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)
 • opracowanie nowoczesnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • PKWiU 30.92.20.0
 • sporządzenie i uruchomienie innowacyjnych wzorów przemysłowych z branży opakowań
 • sporządzenie i implementacja nowej technologii produkcji detali do układów chłodniczych
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • opracowanie modernizacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej
 • opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • koncepcja wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA)
 • rozbudowa Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora technologii - Life Science.
 • program informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS
 • technologia HSPA+ milowy krok w kierunku technologii LTE.
 • stworzenie Centrum Usług Wspólnych świadczącego nowoczesne usługi wsparcia procesu audytowego
 • implementacja innowacyjnego procesu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B
 • implementacja innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w procedury pasywnej sieci optycznej PON
 • implementacja planu rozwoju importu w przedsiębiorstwie MIROX
 • implementacja do produkcji inteligentnej aktywnej protezy podudzia PKWiU 32.50.22.0
 • wdrożenie innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych
 • zbudowanie zdalnego portalu dostępowego dla rzeczoznawców majątkowych wyceniacze.pl
 • wypracowanie elektronicznego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • stworzenie cyfrowego serwisu pomagającego ocenić gospodarstwo rolne pod względem minimalnych wymagań wzajemnej zgodności

  04.11.2015. 00:07