Biblioteczka - symulacje menedżerskie

Gorąco prosimy absolwentów naszych warsztatów i symulacji decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie wymienionych poniżej opracowań na szkolenie Profesjonalne Gry Biznesowe W Produkcji.
Pragniemy dodać w tym miejscu, że poniższa lista zawiera artykuły wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły wymyślanych przez Państwa symulacji.
 • Kształcenie Kompetencji Menedżerskich w Konkurencyjnej Organizacji, Norbert Turzeja
 • Szkolenia Zawodowe, Anna Cernowska
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Mały słownik chemii praktycznej
 • Maszyny elektryczne.
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Teoria obwodów t.2
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Wytwarzanie energii cieplnej
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Zgarniarki .Technologia robót i eksploatacja
 • Fundamenty metarulgii i odlewnictwa
 • Geografia polityczna ogólna
 • Modulacja i detekcja
 • Wytrzymałość materiałów
 • Zapobieganie wypadkom. Doświadczenia i perspektywy
 • Przewodnik montera kabli telekomunikacyjnych
 • Łączniki energoelektryczne średnich napięć
 • Orzecznictwo państwowego arbitrażu gospodarczego za 1982.
 • Rocznik polityczny i gospodarczy 1985r.
 • Elementy i przyrządy półprzewodnikowe powszechnego zastosowania
 • Fotochemia Fundamenty
 • Kodeks drogowy.Warunki techniczne pojazdów
 • Matematyka dla inżynierów t.I
 • 500 potraw z ziemniaków
 • Oczyszczenie przemysłowych gazów odlotowych
 • CHiwriter 301
 • Corel Draw wersja 2.0
 • Prawo wekslowe i czekowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe
 • Aldus. Page Maker 4.0 do Windows
 • Skrzydlate słowa
 • Cuda Świata.Siedem cudów świata.Cuda historyczne.Cuda techniki budowlanej. Cuda natury.
 • Leksykon. Samochodowe paliwa oleje smary. 197 str., 24 cm
 • Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa 392 str.,24 cm
 • Pzegląd konstrukcji maszyn Tom 4 602 str., 24 cm
 • Opłaty za czynności notarialne,skarbowe,cywilne,sądowe,adwokackie,paszportowe,transportowe,lokalne,ochr.środow,koncesje 200 str., 20 cm
 • Mikrokomputery klasy IBM PC Wyd.II 217 str., 24 cm
 • Świat w liczbach 1993/1994 Wyd.II 179 str., 24 cm
 • Windows NT bez trudu do gwiazd 430 str., 24 cm
 • Gry technologiczne – fundamenty praktyczne
 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych 476s 23,8cm
 • Statystyka Wyd.1 248 str., 24 cm
 • Słownik literatury polskiej XIX wieku Wyd.II 1112 str., 24 cm
 • Instalacje sanitarne.Technologia wyd.8 Podręcznik dla ZSZ 597s 20cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz 3 Wyd 19
 • Pzegląd zarządzania 169 str.20 cm
 • Prawo gospodarcze publiczne 343 str,24 cm
 • Niemieckie czasy - Już prościej wytłumaczyć się nie da! 270 str,18 cm
 • Elementy teorii obwodów t 2
 • Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej 392 str, 24 cm
 • Sensory i systemy termoanemometryczne 208 str, 24 cm
 • Analiza ekonomiczna projektu oczyszczalni ścieków komunalnych 100 str, 25 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.1 361 str, 20 cm
 • Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza 320 str, 24 cm
 • Word 97 - szybki kurs 165 str, 24 cm
 • Marketing - pierwsza polska edycja 726 str, 30 cm
 • Technologia ogólna Fundamenty technologii mechanicznych Wyd 4 292s 24cm
 • Rynek kapitałowy w Polsce Raport 98 dane za 1997r. 172s 20cm
 • Prawo o publicznym obrocie papierami w tościowymy - komentarz 1145 str, 20 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 15
 • Finanse publiczne - Praktyka i zastosowanie 291 str, 24 cm
 • Statystyka w zadaniach cz.2. Statystyka matematyczna 351s 24cm
 • Chemia analityczna cz.2 Chemiczne metody analizy ilościowej 410 str, 24 cm
 • Metaloznawstwo. wyd.7 514s 23cm

  12.05.2015. 00:01