Baza wiedzy - symulacyjne ćwiczenia decyzyjne

Bardzo prosimy abiturientów realizowanych u nas szkoleń i gier strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie poniższych źródeł po kursie Gry Symulacyjne.
Zwracamy uwagę jednocześnie, iż przedstawiona tu lista zawiera książki wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza projektowanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Wzmacnianie Kompetencji Biznesowych w Konkurencyjnej Instytucji, Grzegorz Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Dudeń
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Kodeks Karny Przepisy wprowadzające
 • Organizacja i administracja kolei
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Miernictwo dynamiczne
 • Labolatorium materiałoznawstwa cz II
 • Technologia robót kotlarskich
 • Uwaga Pył BHP
 • Nadwozia samochodów ciężkiego transportu
 • Leksykon dla ekonomistów informatyka
 • Metody analizy ekonomicznej w przemyśle
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa t.1 /prot.nr 41-zamiany/
 • Elektroniczny kalkulator kieszonkowy
 • Chemia analityczna Analiza ilościowa t.2
 • Etalony i precyzyjne pomiary wielkości elektrycznych
 • Socjologia inna.studium zapoznanej meto dy
 • Społeczne role uczonych
 • Budownictwo.Znormalizowane oznaczenia na rysunkach
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego 288 str,20 cm
 • Buduję ciepły dom
 • Mistrz,przełożony i wychowawca
 • Matematyka dla inżynierów t.II
 • Kwiaty w domu i przed domem
 • Wprowadzenie do języka C
 • Sieci komputerowe polski i angielski słownik terminologii
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • Commodore 64
 • Kontrola wody i pracy w energetyce
 • Podstawy obsługi operatorskiej mikrokomputerów serii IBM PC
 • Elementy elektroniczne.Diody.Półprzewodniki.
 • Leksykon. Samochodowe paliwa oleje smary. 197 str., 24 cm
 • Technologia budowy maszyn Techniki wytwarzania 327 str.,24 cm
 • Leki zarejestrowane w Polsce opisy 947 str., 25 cm
 • Urazy kręgosłupa odcinka szyjnego i ich następstwa 148 str., 24 cm
 • Telewizja - Leksykon Wyd. I 560 str., 24 cm
 • Informatyka - pierwsze kroki Wyd.II + dyskietka 214 str., 23 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471s 23cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Kronika II Wojny Światowej 320s 31cm
 • Fizyczne Podstawy elektrotechniki Wyd.II 483 str., 24 cm
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 416 str., 20 cm
 • Weksel w obrocie gospodarczym wyd.VI 167s 20cm
 • Excel 5.0 także w wersji polskiej
 • Wielki słownik polsko-angielski A-Ó Wyd.XVI 780 str.24 cm
 • Informatyka bez tajemnic czII- użytkowanie mikrokomputerów Wyd.IV 244 str, 24 cm
 • Rozmówki włoskie 237 str,15 cm
 • Historia administracji nowożytnej 170 str, 21 cm
 • Windows 3.1 dla opornych w.polska Wyd.II 367 str, 21 cm
 • Windows NT w.4 PL t.1 480 str, 20 cm
 • Marketing -analiza planowanie i kontrolaWyd.VI 743 str,26 cm
 • Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym.
 • Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm
 • Sztuka modelowania układów dynamicznych deterministycznych,chaotycznych stochastycznych
 • Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 202 str, 24 cm
 • Fizyka I dla technikum na podbudowie ZSZ 359 str, 20 cm
 • Hydrostatyczny napęd maszyn
 • Mały słownik tematyczny włosko polski wyd 3 268s 20cm
 • Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania 407s 24cm
 • Chemia dla szkół średnich w zadanich Wyd.IV 256 str, 24 cm
 • Animacja cyfrowych postaci D-126 282 str, 24 cm
 • Historia handlu międzynarodowego 352 str, 20 cm
 • Acrobat 5 po prostu. Tworzenie plików PDF 301s 23cm

  09.08.2016. 00:03